Slider

Ngôi Già lam Phật địa Linh Nham Sơn Tự là một đạo tràng Tịnh độ tông nổi tiếng, tọa lạc bờ Thái Hồ khoảng 15 dặm về phía Tây Nam của Tô Thành. Với núi cao hơn mặt biển 220m, có nhiều hòn đá hình dáng lạ thường, giống như cây Linh Chi nên có tên là Linh Nham. Phía Nam vách đá như tường thành nên cũng có tên là Thạch Thành Sơn, thế núi quay về phải giống như con voi lớn xoay đầu lại nên cũng gọi là Tượng Sơn.

Ngôi cổ tự này được xây vào đời Ðông Tấn (thế kỷ thứ 3) do quan Tư Mã Lục Ngoạn về già sống và tu ở núi này. Vị quan này đã cải Gia vi Tự (biến nhà thành chùa).

linh nham son tu 5

Niên hiệu Thiên Giám đời Lương Vũ Ðế (thế kỷ thứ 6), có vị Thánh tăng Ấn Ðộ tên là Trí Tích độ Hoá đến đây, nên được sắc tứ là "Trí Tích Bồ Tát Hiển Hóa Ðạo Tràng". Ðầu nhà Tống (thế kỷ thứ 10) đổi tên là "Tú Phong Thiền Viện". Đời vua Tống Cao Tông niên hiệu Thiệu Hưng Lạc (thế kỷ thứ 12) được sắc tứ là "Hiển Thân Sùng Báo Thiền Viện". Đời Đại Minh Thái Tổ Cao Hoàng đế, niên hiệu Hồng Vũ nguyên niên (1368), đổi là "Báo Quốc Vĩnh Tộ Thiền Viện". Đời vua Minh Hiếu Tông, niên hiệu Hoằng Trị (thế kỷ 16) chùa bị phá hủy. Đến triều đại nhà Thanh, Thanh Thế Tổ, niên hiệu Thuận Trị lục niên (1650) chùa được trùng tu. Triều đại Thanh Thánh Tổ, niên hiệu Khang Hy thứ 14 (1676) quan Bố Chánh Mộ Thiên Nhan cho xây lại đại điện. Niên hiệu Hàm Phong thập niên (1861) lại bị binh lửa tàn phá. Niên hiệu Đồng Trị năm thứ 12 (1873) Hòa thượng Niệm Thành trùng tu lại. Niên hiệu Tuyên Thống nhị niên (1910), Hòa thượng Châu Đạt Phương trượng trụ trì. Thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 15 (1927), ngôi Già lam Linh Nham Sơn Tự đổi hiệu là Sùng Báo Tự chuyên tu tịnh độ. Đến đời Ấn Quang đại sư đổi hiệu là Linh Nham Tự. Tiếp nối kế vị ngài Ấn Quang, Hòa thượng Diệu Chân đã trùng hưng toàn bộ ngôi danh lam cổ tự nổi tiếng một thời.

linh nham son tu 4

Thịnh suy hưng phế là một quy luật tất yếu như một vòng tuần hoàn khép kín. Đại cách mạng văn hóa  được Mao Trạch Đông khởi xướng và lãnh đạo từ ngày 16 tháng 05 năm 1966, là một giai đoạn hỗn loạn toàn bộ xã hội Trung Quốc diễn ra trong 10 năm từ năm 1966-1976, gây tác động rộng lớn và sâu sắc lên mọi mặt của cuộc sống Chính trị, Văn hóa, xã hội Trung Quốc. Ngoài ra, cuộc cách mạng này đã làm thay đổi quan niệm xã hội, chính trị và đạo đức của quốc gia này một cách sâu sắc và toàn diện. Tệ hại hơn, trong suốt cuộc Cách mạng này, tất cả những gì liên quan đến các tôn giáo đều bị hồng vệ binh tàn phá thẳng tay. Nhiều công trình tôn giáo như cơ sở tự viện Phật giáo, Nhà thờ, Tu viện của các tôn giáo khác và cả các nghĩa trang đều bị đóng cửa, bị cướp phá hoặc bị đập bỏ. Trong đó, ngôi Già lam Phật địa Linh Nham Sơn Tự cũng chung số phận phải chịu cảnh tàn phá của những người cộng sản vô thần cực đoan tàn ác.

linh nham son tu 1

Điều khủng khiếp nhất của chiến dịch là việc sử dụng bừa bãi hình thức tra tấn, giết chóc những người vô tội, trong đó có các bậc Thánh tăng Hiền triết Phật giáo, dẫn đến các vụ tự tử do nạn nhân không chịu được tra tấn và nhục nhã. Riêng Phật giáo Trung Quốc trải qua 10 năm đại nạn “Đại cách mạng văn hóa” Phật giáo đứng mũi chịu sào, Cơ sở Tự viện bị chiếm, Phật tượng bị đập phá, tăng ni bị trục xuất khỏi chùa.

Những thập niên 50, Mao Trạch Đông, lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc xua quân vào Tây Tạng giết sư, đốt chùa và gây ra hằng hà sa số tội ác với một dân tộc Tây Tạng hiền lành chịu đựng.

Thật khủng khiếp cho những người Cộng sản vô thần cực đoan, đã gây ra vô số tội ác với dân tộc đất nước Trung Quốc và các nước lâng bang.

linh nham son tu 6

Vào thập niên 80, nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc thực hiện chính sách cải cách đổi mới, bắt đầu toàn diện quán triệt thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, Cơ sở tự viện Phật giáo lần lượt khôi phục sinh hoạt, Tăng ni xuất gia càng ngày càng đông, nhưng Tăng tài của Phật giáo thì lại quá giới hạn, không đủ nhân lực kế tục sự nghiệp Hoằng dương chính pháp, tiếp dẫn hậu lai, làm sao có thể thay đổi được vận mệnh của Phật giáo? Cư sĩ Triệu Phác Sơ, Hội trưởng Hội Phật giáo Trung Quốc, phát biểu: "Vấn đề quan trọng trước mắt của Phật giáo là: điều thứ nhất là GDĐT tăng tài, điều thứ hai là giáo dục Đào tạo Tăng tài, điều thứ ba vẫn là GDĐT tăng tài". Dưới mục tiêu lãnh đạo của Hội trưởng Triệu Phác Sơ, để Chấn hưng giáo dục Tăng già Phật giáo Trung Quốc, Trung Quốc Phật giáo giới nỗ lực tiến hành thành lập Phật học viện, đặt ra các quy hoạch giáo dục Phật giáo, đưa ra hàng loạt phương châm giáo dục.

Ngày 18/3/1980, họa sĩ Tạ Hiếu Tư cùng với cư sĩ Triệu Phác Sơ, Hội trưởng Hiệp Hội Phật giáo Trung Quốc bắt đầu trùng tu tái tạo lại những công trình bị phá hủy và đề tự Sơn môn: “Linh Nham Sơn Tự”. Danh lam thắng cảnh được phục hồi, tăng chúng quy tụ, phong cảnh trang nghiêm ấm tình đạo vị.

Ngày nay, khi đến thắng cảnh Linh Nham Sơn Tự, du khách sẽ được tham quan nhiều công trình kiến trúc độc đáo như: 

linh nham son tu 2

Kế Lư đình: Ðình đầu tiên trên đường lên núi. Kế Lư (biệt hiệu của tổ Ấn quang) nghĩa là kế tục Lư Sơn, (là Đạo tràng của ngài Huệ Viễn, sơ Tổ Tịnh Độ tông, Trung Quốc.

Nghinh Tiếu đình: Ðình thứ hai Nghinh Tếu (đón cười) vì vào đời Tống, Thiền sư Phật Ấn và Thi hào Tô Ðông Pha đã gặp nhau ở đây, nhìn phong cảnh hữu tình mà bật cười sảng khoái.

linh nham son tu 7

Lạc Hồng đình: Lạc Hồng do 2 câu thơ: "Sư tử tần thân phương thảo lục, Tượng vương hồi cố lạc hoa hồng" (Sư tử vươn vai cỏ thơm xanh biếc, voi chúa nhìn lại lạc hoa hồng thắm).

Quan Âm động: Tên cũ là Tây Thi động, ở phía tây của Lạc Hồng đình. Tương truyền thuở xưa vua Việt-Câu Tiển hiến Tây Thi cho vua Ngô Phù Sai, chờ bệ kiến ở đây. Người sau khắc tượng ngài Quán Âm lên vách động và đổi tên là Quán Âm động.

linh nham son tu 3

Thạch Tràng (Phướn đá): Khoảng 100 bước ở bên phải lối đi, có ngôi Bảo tháp được cho rằng là tháp chứa Y bát của ngài Trí Tích Bồ tát. Bên trái có con Linh Quy đá, trên lưng có khắc ba chữ "Vọng Phật lai" (Mong Phật đến).

Thái Hương kính (Sông hái hương): Tương truyền vua Ngô Phù sai ra lệnh trồng cỏ thơm ở Hương Sơn, rồi cho đào con sông này và khiến Tây Thi cùng cung phi chèo thuyền đi hái. Vì nước chảy thẳng băng nên còn có tên là "Nhất Tiểu hà" (Sông như mũi tên).

Ngô Vương tỉnh (Giếng Ngô Vương): Ở trong Ngự hoa viên. Hình tròn, còn có tên Nhật tỉnh (giống mặt trời) để cung phi dùng.

Trí Tích tỉnh: Có hình bát giác, cũng gọi là Nguyệt tỉnh (giếng mặt trăng), cũng là giếng của Ngô Vương. Sau ngài Trí Tích sửa lại nên có tên này.

Ngoạn Hoa trì: Hình vuông. Ngô Phù Sai và tây Thi hái hoa sen để tiêu khiển ở đây. Hiện nay ở chính giữa xây một cột phướn Vô Lượng thọ, gọi là Diệu Hương.

Ngoạn Nguyệt trì: Hình tròn, xung quanh có giả sơn (hòn non bộ). Tương truyền Tây Thi ngắm trăng dưới nước ở đây.

Sơ Tang đài (Ðài trang điểm): Ở phía sau giếng Ngô Vương. Chỗ để Tây Thi Trang điểm. Hiện nay xây Trường Thọ đình lên đó.

Cầm đài: Ở đỉnh Tây Bắc của núi. Là chỗ Phù sai ra lệnh cho tây Thi đàn cầm. Trên đá có khắc hai chữ Cầm Ðài. Vương Ngao đời Minh đề 4 chữ: "Ngô Trung Thắng tích" Lên đài nhìn ra xa, ẩn hiện trong khói sóng của Thái Hồ là những cánh buồm. Ðúng là "yên ba giang thượng sĩ nhân sầu" (Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai).

Thắng cảnh Linh Nham Sơn Tự - môt điểm đến có cảnh đẹp tuyệt vời mà du khách khó lòng bỏ qua nếu có dịp du lịch Trung Quốc. Hãy đến đây thăm viếng và dạo bước ở chốn linh thiêng, bình yên này nhé!

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

098 3355 639
0919 558 631
Thanh Thanh: skype viber zalo
0919 558 631 - 0168 986 8984
Thanh Hùng: skype viber zalo
090 303 1476 - 093 714 1976
du lich my 39tr
du lich chau au
du lich canada

Tin Tức Mới Nhất