Slider

1. Vương quốc Cổ Thục

Căn cứ theo Văn Hiến ghi chép: Khoảng 3.000 năm TCN, Hoàng đế cưới con gái của Thục Sơn Thị làm phi, hạ sinh Tàm Tùng. Tiên Đế sớm nhất của nước Thục là Tàm Tùng, Bách Hoạch, Ngư Phù, ba thế hệ sau là Vọng Đế Đỗ Vũ, Miết Linh hoặc cũng nói là Bồ Trạch.

Cũng giống như nhà thơ Lý Bạch từng bùi ngùi than thở rằng: “Tàm Tùng cập Ngư Phù, khai quốc hà mang nhiên” (Tàm Tùng và Ngư Phù khai mở giang sơn mênh mông).

Năm 316 TCN, Tần Huệ Vương phái đại phu Trương Nghi, Tư Mã Thác xuất binh thảo phạt nước Thục. Quân đội nhà Tần dũng mãnh tiến công, đánh bại quân Thục, Thục Vương cũng mất mạng trên chiến trận.

Quân đội nhà Tần thuận lợi công chiếm đô thành của nước Cổ Thục. Cũng trong mùa đông năm đó, Trương Nghi dẫn binh về hướng đông, thảo phạt nước Ba, bắt Ba Vương làm tù binh, nước Ba hoàn toàn diệt vong.

2. Vương quốc Cổ Từ

Vào khoảng năm 2170 TCN, Hạ Khải giết Bá Ích, phong cho con trai thứ của Bá Ích là Nhược Mộc làm vị quân chủ đầu tiên của nước Từ. Nước Từ cũng vì vậy mà được sinh ra.

Sau khi Hạ Khải chết, Thái Khang lên ngôi, nhưng lại bị Quân Chủ của nước Thục là Hậu Nghệ giết chết, lập Trọng Khang làm vua, sau đó Trọng Khang cũng qua đời, Hậu Nghệ tự mình xưng Vương, cuối cùng bị chính thân tính của mình là Hàn Trác giết chết, soán quyền.

Năm 963 TCN (Chu Mục Vương năm thứ 13-17), Chu Mục Vương lệnh cho Sở Quốc xuất binh phạt Từ. Từ Yển Vương bỏ nước trốn chạy, nhưng cuối cùng bị truy quân áp sát, nhảy xuống biển mà chết. Mùa đông năm 512 TCN (Chu Kính Vương năm thứ tám), nước Ngô phạt Từ, nhấn chìm nước Từ. Từ Vương Chương Vũ chạy đến nương nhờ nước Sở, từ đó về sau nước Từ không còn quốc hiệu.

cac vuong quoc co dai mat tich 1

3. Vương quốc Đông Hồ

Đông Hồ là một quốc gia phương Bắc cường mãnh trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Năm 206 TCN (thời kỳ Hán Cao Tổ), Mặc Đốn giết chết cha mình là Đầu Mạn tự lập bản thân làm Thiền Vu, thống lĩnh bộ lạc Hung Nô cai trị phía tây của cao nguyên Mông Cổ.

Đông Hồ Vương cho rằng Hung Nô yếu thế dễ ức hiếp, đầu tiên phái người đến Hung Nô đòi hỏi thê tử của Mặc Đốn, ngoài ra còn có ngựa tốt. Sau đó lại muốn chiếm hữu vùng đất biên cương giữa Hung Nô và Đông Hồ.

Mặc Đốn tức giận nói: “Địa giả quốc chi bổn dã, nại hà dữ chi” (Đất đai là của tổ quốc, há có thể trao cho kẻ khác), sau đó quyết định cử binh thảo phạt Đông Hồ. Người Đông Hồ không có sự chuẩn bị, thất bại thảm hại, nước Đông Hồ cũng vì vậy mà diệt vong.

4. Vương quốc Ô Tôn

Năm thứ 2 thế kỷ đầu TCN, Ô Tôn Vương Nan Đầu Mĩ bị người của Nguyệt Thị giết chết, ấu tử Liệp Kiêu Mĩ được Mặc Đốn Thiền Vu nuôi dưỡng thành người, sau này phục hưng cố quốc.

Năm 101 TCN, công chúa Giải Ưu của nhà Hán gả cho Quân Chủ của Ô Tôn là Tu Mĩ, ở Vương Quốc Ô Tôn, công chúa Giải Ưu tổng cộng được gả cho ba vị Ô Tôn Vương thuộc ba thế hệ khác nhau. Nàng cùng thị nữ Phùng Liêu tận lực nâng cao mối quan hệ giữa Ô Tôn và Hán Triều. Vào giai đoạn này hai quốc gia thân thiết như một nhà, cùng nhau kháng lại Hung Nô.

Vào thời kỳ Ngụy - Tấn Nam Bắc triều, bắt đầu chậm chạp lấn chiếm, Ô Tôn bị ép phải dời về phía Tây đến núi Thông Lĩnh, không lâu sau đó cũng dần dần diệt vong. Nước Ô Tôn chỉ còn là một danh từ được ghi chép lại trong lịch sử.

5. Hãn quốc Hung Nô

Thời kỳ đầu Tây Hán, đại lục Trung Á thuộc về Hung Nô. Hán Vũ Đế bị Hung Nô lăng nhục hạ quyết tâm không tiếc trả bất cứ giá nào cũng phải khiến cho Hung Nô triệt để biến mất. Hán Vũ Đế rất may mắn có được đại Tướng Quân Vệ Thanh túc trí đa mưu, tài năng hơn người. Ngoài ra còn có Phiêu Kỵ Tướng Quân Hoắc Khứ Bệnh kiêu dũng thiện chiến, sinh ra đã là khắc tinh của người Hung Nô. Hung Nô bị đánh bại, Chất Chi Thiền Vu trốn chạy về phía tây, ngày nay là Turkestan.

Năm 36 TCN, Giáo Úy Trần Thang nhà Tây Hán phát một câu thề làm chấn động cả thiên hạ, chính là “minh phạm cường Hán giả, tuy viễn tất tru” (Kẻ mạo phạm đến Hán Triều của ta cho dù chạy về phía xa cũng nhất định phải giết). Nhà Hán một lần nữa xuất binh đến Sở Hà tập kích, chém đầu Chất Chi Thiền Vu. Những người Hung Nô cùng Chất Chi Thiền Vu trốn chạy đến bờ Uy Hải vĩnh viễn biến mất trong lịch sử.

Thẳng đến cuối thế kỷ thứ tư, hậu duệ của họ vượt qua sông Volga và sông Đông để xâm nhập Châu Âu thì tung tích của người Hung Nô mới một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của nhân loại.

cac vuong quoc co dai mat tich 2

6. Vương quốc Cổ Ba

“Ba” là một bộ lạc cổ lão, được ghi chép trên lịch sử bắt đầu từ thời Ngũ Đế trong truyền thuyết. Trong “Sơn Hải Kinh” có ghi: “Tây Nam có Ba Quốc, Thái Hạo sinh Hàm Điểu, Hàm Điểu sinh Thừa Ly, Thừa Ly sinh Hậu Chiếu, Hậu Chiếu thị thủy vi Ba nhân (Hậu Chiếu được xem là thủy tổ của người Ba)”, cho rằng Thái Hạo là tổ tiên xa xôi của người Ba.

Người Ba sinh sống ở vùng trung lưu của lưu vực Hán Thủy, cuối cùng chuyển đến Tứ Xuyên đông bộ. Vào thời Trung Diệp nhà Thương, nhà Thương xuất binh thảo phạt nước Ba, nước Ba chiến bại, phải nạp cống, phục dịch cho nhà Thương Vương.

Năm 316 TCN, nước Cổ Thục tấn công nước Ba, nước Ba cầu cứu nhà Tần. Quân Tần nam hạ diệt nước Thục, thuận tay cũng tiêu diệt nước Ba.

7. Vương quốc Điền

Sau khi người Hán phát hiện ra nước Điền thì không bao lâu sau nước này cũng biến mất. Dựa vào “Sử Ký” ghi chép: Năm 109 TCN (Tây Hán Nguyên Phong năm thứ 2), Hán Vũ Đế phát binh tấn công Điền Quốc. Điền Vương quyết định quy phục, từ đó nước Điền chính thức trở thành một phần giang sơn của nhà Hán.

8. Vương quốc Sơ Lặc

Năm 60 TCN, nước Sơ Lặc chính thức quy phục Vương Triều Trung Nguyên. Từ đó về sau cùng với các Vương Triều Trung Quốc luôn duy trì một mối quan hệ chặt chẽ giữa chính trị và văn hoá kinh tế.

Năm 649 (Trinh Quan năm thứ 23), quân đội nhà Đường đoạt lại Quy Từ, Sơ Lặc từ trong tay người Đột Quyết, sau đó hai nơi này đều được phủ Đô Hộ An Tây cai quản.

Năm 675 (Thượng Nguyên năm thứ 2), thành lập phủ Đô Đốc Sơ Lặc. Phủ Đô Đốc Sơ Lặc cải quản các khu vực Tây Đạt Thông Lĩnh (ở Taxkorgan ngày nay), Đông Bắc là Aksu ngày nay, Đông Nam là Bì Sơn ngày nay, nơi này cũng là khu vực rộng lớn nhất trong bốn trọng địa của Tây An.

cac vuong quoc co dai mat tich 3

9. Vương quốc Nam Việt

Cuối thời nhà Tần, chiến tranh Sở Hán diễn ra giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, nhân thời cơ này, Nam Hải Quận Úy- Triệu Đà lập ra nước Nam Việt, tự xưng là Nam Việt Vũ Vương, đóng đô ở Phiên Ngu.

Nam Việt là nước có Chính Quyền Cát Cứ (cắt chiếm riêng một vùng đất) phong kiến đầu tiên ở Lĩnh Nam. Thống trị Lĩnh Nam hơn 93 năm.

Năm 196 TCN, dưới sự khuyên bảo của sứ giả nhà Hán - Lục Cổ, Triệu Đà quyết định quy phục, xưng thần, tiếp nhận Vương ấn Nam Việt do Hán Cao Tổ ban cho. Từ đó Nam Việt trở thành một phiên quốc thuộc về Hán triều. Năm 112 TCN, cuối cùng Lữ Gia và một số người khác cùng nhau tạo phản, giết chết Quốc Vương Triệu Hưng, Cù Thái Hậu và sứ giả nhà Hán. Sau khi nghe được tin tức này Hán Vũ Đế đại nộ, điều 10 vạn binh mã cấp tốc tiến công Nam Việt. Mùa đông năm 111 TCN, Nam Việt chiến bại, Lữ Gia và Triệu Kiến Đức trốn chạy nhưng vẫn bị bắt giữ, nước Nam Việt hoàn toàn bị diệt vong.

10. Vương quốc Mân Việt

Năm 334 TCN, Việt Vương Vô Cương cùng Sở Uy Vương tác chiến, kết quả thất bại và bị giết chết, Việt bị Sở tiêu diệt.

Việt Vương tộc còn sống sót chuyển đến Phúc Kiến thành lập Vương quốc Mân Việt, sau này trở thành một trong những Vương quốc có thế lực hùng mạnh nhất ở khu vực đông nam Trung Quốc.

Căn cứ theo “Thuyết Văn Giải Tự” giải thích thì từ “Mân” là “tên một loài rắn phía đông của Nam Việt”. Sau khi người Việt chuyển đến Phúc Kiến, Phúc Kiến mới được gọi là Mân. Năm 110 TCN, Mân Việt thoát ly khỏi bản đồ nhà Hán, vì vậy Hán Vũ Đế phái quân đến tiêu diệt Mân Việt.

11. Hãn quốc Thổ Cốc Hồn

Thổ Cốc Hồn vốn dĩ là tên của một người, đó là Mộ Dung Thổ Cốc Hồn, người Tiên Ti.

Năm 329, Diệp Diên kế thừa Hãn vị, ông đã lấy tên của vị Khắc Hãn đầu tiên làm quốc hiệu, cũng đổi họ thành Thổ Cốc Hồn. Năm 609, quân Tùy đánh bại Thổ Cốc Hồn, phần lớn khu vực Thanh Hải ngày nay đều trở thành đất đai của nhà Tùy. Năm 635, Đường Thái Tông hạ chiếu khiến Thổ Cốc Hồn chính thức trở thành thuộc quốc của nhà Đường. Năm 663 (Đường Cao Tông Long Sóc năm thứ ba), Lộc Đông Tán của Thổ Phiên tiến công, dưới sự giúp đỡ của phản thần, thuận lợi công chiếm được Thổ Cốc Hồn. Hãn quốc Thổ Cốc Hồn tứ đó hoàn toàn diệt vong.

cac vuong quoc co dai mat tich 5

12. Vương quốc Đại Hạ

Năm 1038, dưới sự ủng hộ của nhà Liêu, Nguyên Hạo xưng Đế và lập ra Vương quốc Đại Hạ.

Năm 1205, Tây Hạ và Mông Cổ lần đầu tiên xảy ra xung đột chính diện, mở màn cuộc chiến tranh giữa Tây Hạ và Mông Cổ.

Năm 1227, trong khi viễn chinh Tây Hạ, Thành Cát Tư Hãn bị thương qua đời. Sau đó quân đội Mông Cổ cũng giết chết Hoàng đế Tây Hạ là Lý Hiển, cho dù Lý Hiển đã đầu hàng. Tây Hạ diệt vong.

13. Vương quốc Đại Lý

Năm 937, Đoàn Tư Bình - một vị Tướng cũ của nhà Nam Chiếu đã liên lạc với một số quý tộc ở miền đông Vân Nam cùng nhau tiêu diệt Đại Nghĩa Ninh xưng đế, sửa đổi quốc hiệu thành Đại Lý.

Năm 1147, sau khi truyền ngôi cho Đoàn Chính Hưng, Đoàn Hòa Dự tuyên bố xuất gia. Từ đây thế lực nhà Đại Lý ngày càng suy yếu, lụn bại. Đến năm 1253, đại quân Mông Cổ nam hạ, bắt đầu xâm chiếm nước Đại lý. Năm kế tiếp, đại quân Mông Cổ bắt sống Đoàn Hưng Trí, Đại Lý diệt vong.

14. Vương quốc Lâu Lan

Mùa xuân năm 1980, đội khảo cổ Tân Cương về “Con đường tơ lụa” đồng thời cũng đến La Bố Bạc để tìm hiểu về Vương quốc Lâu Lan cổ xưa. Họ phát hiện ra một phần mộ của người Lâu Lan. Trong văn hiến lịch sử có ghi chép: Từ “Sử Ký”, “Hán Thư” bắt đầu Lâu Lan chỉ trải qua mấy trăm năm, sau đó biến mất một cách thần bí vào thế kỷ thứ tư.

Nền văn minh Lâu Lan làm thế nào thất lạc? Đây là một nghi vấn được tranh luận cả một thế kỷ, cho đến ngày hôm nay vẫn chưa có một người nào đủ khả năng đưa ra câu trả lời chính xác. Trong số hàng chục loại suy đoán, thì có ba dạng suy đoán được cho là tương đối mang tính đại biểu nhất, đó là: Hoàn cảnh tự nhiên biến hóa, trung tâm chính trị kinh tế chuyển dịch và hoạt động của con người phá hoại đến tự nhiên.

cac vuong quoc co dai mat tich 6

15. Vương quốc Quy Từ

Vào thời kỳ Tây Hán Tuyên Đế, bởi vì tiên Vương Quy Từ giết chết Giáo Úy Lại Đan, Trưởng La Hầu Thường Huệ tập hợp năm vạn binh mã tấn công Quy Từ. Quy Từ Vương- Giáng Tân lập tức xin quy hàng.

Năm 379, Lữ Quang phụng lệnh của Phù Kiên tấn công Quy Từ, đánh bại Quy Từ và liên quân chư quốc. Hơn nữa còn mang cao tăng Cưu-ma-la-thập (Kumārajīva) trở về Trung Nguyên.

Năm 840, người Hồi Cốt chuyển về phía Tây, chiếm lĩnh Quy Từ, từ đây nước Quy Từ hoàn toàn biến mất trong lịch sử. Năm 1758, Quy Từ một lần nữa bị sát nhập vào bản đồ Trung Nguyên.

16. Vương quốc Đại Uyên (Hãn quốc Hạo Hãn)

Năm 110 TCN, Hán Vũ Đế phái Hàn Bất Hạt làm sứ giả cùng sứ đoàn đến Đại Uyên, mong rằng có thể dùng hoàng kim để đổi lấy thiên mã. Nhưng người Đại Uyên tham lam tài vật của nhà Hán, vì vậy giết chết Hàn Bất Hạt.

Năm 106 TCN, Hán Vũ Đế triệu tập binh lực, lệnh cho Lý Quảng Lợi một lần nữa tiến công Đại Uyên. Quân đội nhà Hán bao vây thành Đại Uyên, với tình thế này, các quý tộc nhà Đại Uyên làm phản, giao ra Đại Uyên Vương và thiên mã, Lý Quảng Lợi chém đầu Đại Uyên Vương.

Năm 107 TCN, quý tộc nhà Đại Uyên đưa Vương Tử đến nhà Hán làm con tin. Đến thời nhà Thanh, Đại Uyên thay tên thành Hãn quốc Hạo Hãn, tới thời cận đại, trở thành lãnh thổ của Uzbekistan, Hãn quốc Hạo Hãn bị diệt vong.

17. Hãn quốc Nhu Nhiên

Nước Nhu Nhiên là một chi của tộc Tiên Ti, có cuộc sống du mục trên cao nguyên Mông Cổ từ thế kỷ thứ năm đến thế kỷ thứ sáu. Lúc nước Nhu Nhiên cường đại nhất, lãnh thổ kéo dài từ phía bắc Cương Vực đến hồ Baikal, từ nam Cương Vực đến miền Sơn Nam Lộc, từ phía đông bắc Cương Vực đến Đại Hưng An Lĩnh, từ phía tây Cương Vực cùng Chuẩn Cát Nhĩ ngăn cách bởi một bồn địa.

Năm 487, A La Phục Chí La chuyển về phía tây, thoát khỏi sự thống trị của Nhu Nhiên. Sau đó ông tự xưng Vương, xây dựng nước Cao Xa. Bắc Ngụy muốn kiềm hãm sự phát triển mạnh mẽ của Nhu Nhiên vì vậy đã đồng ý với chính sách phân đất thống trị của người Cao Xa.

A Na Gui được bố trí đến Thổ Nhược Hề Tuyền trung tâm phía bắc của Hoài Sóc. Bà La Môn được an bài ở quận Tây Hải cũ thuộc vùng phụ cận Diên Hải. Năm 555, Đột Quyết tấn công Nhu Nhiên, Đặng Thúc Tử dẫn đầu mọi người chạy trốn đến Tây Ngụy, nhưng lại bị Tây Ngụy giết chết ngoài cổng Thanh Môn của thành Trường An, Hãn quốc Nhu Nhiên diệt vong.

cac vuong quoc co dai mat tich 7

18. Hãn quốc Cao Xa

Cuối thế kỷ thứ năm, A La Phục Chí La lãnh đạo bộ lạc Sắc Lặc rời khỏi nước Nhu Nhiên chuyển về phía tây. Năm 487 thành lập nước Cao Xa ở Xa Sư (khu vực thành cổ Giao Hà ở Tân Cương ngày nay). Nước Cao Xa khống chế môn hộ Cao Xương củ Tây Vực ở phía Nam, ngoài ra còn có Yên Kỳ, Thiện Thiện, thế lực phía đông bắc đến sông Sắc Lăng Cách, sông Ngạc Nhĩ Hồn, sông Thổ Lạp. Phía tây tiếp giáp với Duyệt Bàn thuộc đông bắc của nước Ô Tôn. Phía đông tiếp giáp với Bắc Ngụy. Năm 541, nước Cao Xa bị Hãn quốc Nhu Nhiên tiêu diệt.

19. Vương quốc Dạ Lang

Thời kỳ thống trị của nước Dạ Lang có khoảng ba bốn trăm năm, đây là một bộ lạc tương đối lớn nằm ở phía tây của triều đại nhà Hán. Vào cuối thời nhà Tây Hán, nước Dạ Lang bị diệt vong, vào những năm Hà Bình của Hán Thành Đế, Dạ Lang và tiểu quốc phương nam phát sinh tranh đấu, và không phục sự hòa giải của triều đình nhà Hán. Sau đó vị vua cuối cùng của nhà Dạ Lan là Hưng Vương bị nhà Hán chém đầu, nước Dạ Lan bị diệt vong.

20. Vương quốc Ô Hoàn

Ô Hoàn cũng chính là “Tác Ô”, “Hoàn Cổ”, là một trong những Vương quốc cổ đại trong hệ thống Đông Hồ. Năm 206 TCN, Hung Nô Vương - Mặc Đốn Thiền Vu tiêu diệt liên minh Đông Hồ. Những người còn sót lại của Đông Hồ bại trận trốn chạy về hướng bắc, đến định cư ở Ô Hoàn Sơn, trung tâm của thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm, vì vậy đặc tên nước là Ô Hoàn.

Vào thời kỳ trị vì của Vương Mãn trong thế kỷ đầu tiên, Ô Hoàn bắt đầu tiến nhập vào xã hội nô lệ, những năm cuối cùng của nhà Đông Hán, ba quận Liêu Tây, Liêu Đông và Bắc Bình của Ô Hoàn bị Tào Tháo thu phục. Ông đưa toàn bộ người dân Ô Hoàn chuyển đến Trung Nguyên, thông qua việc tuyển chọn và tổ chức lại các chiến binh Ô Hoàn trở thành một quân đội kỵ binh tinh nhuệ do Ô Hoàn Vương, Hầu Đại Nhân suất lĩnh, tùy thời có thể theo Tào Tháo chiến đấu nam bắc.

cac vuong quoc co dai mat tich 8

21. Vương quốc Lưu Cầu

Địa phận của Vương quốc Lưu Cầu là những đảo nhỏ nằm giữa Đài Loan và Nhật Bản. Năm 1372, lúc Chu Nguyên Chương còn tại chức, nước Lưu Cầu trở thành một phiên quốc của triều đại nhà Minh, cống nạp cho nhà Minh.

Năm 1879, bởi vì chính phủ nhà Thanh đã suy yếu vô năng, Nhật Bản xuất binh tấn công Lưu Cầu, Vương quốc Lưu Cầu diệt vong. Lúc Nhật Bản mới vừa chiếm đóng Lưu Cầu đã không từ thủ đoạn cưỡng ép đưa văn hóa Nhật Bản vào đời sống nhân dân. Tuy nhiên người Lưu Cầu mấy trăm năm chịu ảnh hưởng của văn hóa nhà Hán đã thâm căn cố đế. Ví dụ như họ nói chuyện khẩu âm giống với người Mân Nam, sử dụng âm lịch của người Hán, cuộc sống hằng ngày cũng sử dụng tập tục của văn hóa Trung Hoa.

Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ tấn công Okinawa, quân đội Nhật ép buộc người Lưu Cầu tự sát, còn mở cuộc tàn sát người dân Lưu Cầu. Dẫn đến dân số Lưu Cầu giảm một phần tư trong chiến tranh thế giới thứ hai. Sau này, quân đội Nhật đốt hết tất cả những Văn Hiến có liên quan đến Vương quốc Lưu Cầu.

22. Vương quốc Tích Kim

Vương quốc Tích Kim còn có tên gọi là “Vương quốc Sơn Đính”. Thời kỳ Càn Long, Thanh Cao Tông Hoàng Đế trước sau dụng binh hai lần, cuối cùng vào năm 1791, Phúc An Khang và Hải Lan Sát lãnh binh trục xuất tất cả người Khuếch Nhĩ Khách ra khỏi Tây Tạng. Quân đội Khuếch Nhĩ Khách từ đây hứa rằng sẽ vĩnh viễn trung thành với Vương triều Trung Nguyên, cung phụng và phục vụ nhà Thanh. Từ đây trở thành chính quyền địa phương của Trung Quốc. Đây cũng là “võ công” cuối cùng trong “thập toàn võ công” của Càn Long.

Tháng 4/1973, Ấn Độ trực tiếp thực hiện chiếm đóng quân sự ở Tích Kim. Ngày 20/6/1974 hội nghị Tích Kim bắt buộc phải thông qua hiến pháp Tích Kim do ́Ấn Độ soạn thảo, quy định đầu não chính phủ và hội trưởng của hội nghị Tích Kim phải do quan viên được ́Ấn Độ phái đến đảm nhiệm.

Năm 1975, quân đội Ấn Độ giải tán cung đình của Vương quốc Tích Kim và giam giữ Tích Kim Vương. Ngày 14/4 cùng năm Ấn Độ tuyên bố Tích Kim chính thức trở thành một bang của Ấn Độ. Từ đó Vương quốc Tích Kim hoàn toàn diệt vong.

Trung Hoa nổi tiếng với chiều dài lịch sử nhiều biến cố cùng những triều đại thay phiên nhau và những câu chuyện thâm cung bí sử ít người biết đến. Chính những câu chuyện về lịch sử lại trở thành "liều thuốc" kích thích bất cứ ai muốn tò mò về lịch sử triều đại của một quốc gia đông dân nhất thế giới này. Nếu du khách yêu thích lịch sử Trung Hoa và muốn tự mình khám phá nhiều điều thú vị hơn thì hãy thực hiện ngay một chuyến du lịch Trung Quốc cùng người bạn đồng hành Viet Viet Tourism nhé!

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

098 3355 639
0919 558 631
Thanh Thanh: skype viber zalo
0919 558 631 - 0168 986 8984
Thanh Hùng: skype viber zalo
090 303 1476 - 093 714 1976
du lich my 39tr
du lich chau au
du lich canada

Tin Tức Mới Nhất